بسمه تعالی
 
دانشکده پرستاری، مامایی و بهداشت در سال 1370 با مساحت 2250 متر مربع تاسیس گردیده است. این دانشکده اکنون در رشته های پرستاری و مامایی در مقطع کارشناسی،  بهداشت مبارزه با بیماری ها و بهداشت خانواده در مقطع کاردانی ورشته میریت خدمات بهداشتی ودرمانی درمقطع کارشناسی ارشددر حال فعالیت است. در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 تعداد 493 دانشجو در حال تحصیل می باشند. مرکز مهارت های آموزشی بالینی پرستاری و مامایی با کاملترین مجموعه تجهیزات تخصصی در مجتمع آزمایشگاهی واحد شهرکرد مورد استفاده دانشجویان دانشکده قرار می گیرد. علاوه بر آن دانشکده دارای کتابخانه تخصی و سایت کامپیوتری و نیز دو سالن مطالعه مجزا برای برادران و خواهران و مرکز توسعه آموزش پزشکی (EDO) می باشد.

 رسالت  mission
 توسعه علمي سرمايه هاي انساني جامعه، گسترش كمي و كيفي آموزش و پژهش، فراهم كردن بستر مناسب براي تحقيق، تلاش در جهت رشد و  ارتقاء شايستگي هاي دانشجويان و هيات علمي، كمك به توسعه  فرهنگ و اخلاق حرفه اي در علوم پزشكي.
ديدگاه  vision
  ارتقاء جايگاه كشوري خود  در بين دانشگاههاي  علوم پزشكي آزاد كشور طي 5 سال آينده، توسعه كمي و كيفي حوزه تحصيلات تكميلي در  رشته هاي علوم پزشكي