بسمه تعالی
 
دانشکده علوم پزشکی در سال 1370 با مساحت 2250 متر مربع تاسیس گردیده است. این دانشکده اکنون در رشته های مدیریت خدمات بهداشتی در مقطع کارشناسی ارشد، پرستاری و مامایی در مقطع کارشناسی،  بهداشت مبارزه با بیماری ها و بهداشت خانواده در مقطع کاردانی در حال فعالیت است. در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 تعداد 369 دانشجو در این دانشکده در حال تحصیل می باشند. مرکز مهارت های آموزشی بالینی پرستاری و مامایی با کاملترین مجموعه تجهیزات تخصصی مورد استفاده دانشجویان دانشکده قرار می گیرد. علاوه بر آن دانشکده دارای کتابخانه تخصصی، سایت کامپیوتری، دو سالن مطالعه مجزا برای برادران و خواهران و مرکز توسعه آموزش پزشکی (EDO) می باشد.

 رسالت
 توسعه علمي سرمايه هاي انساني جامعه، گسترش كمي و كيفي آموزش و پژهش، فراهم كردن بستر مناسب براي تحقيق، تلاش در جهت رشد و  ارتقاء شايستگي هاي دانشجويان و هيات علمي، كمك به توسعه  فرهنگ و اخلاق حرفه اي در علوم پزشكي.

ديدگاه
  ارتقاء جايگاه كشوري خود  در بين دانشگاه هاي  علوم پزشكي آزاد كشور طي 5 سال آينده، توسعه كمي و كيفي حوزه تحصيلات تكميلي در  رشته هاي علوم پزشكي