بسمه تعالی
 
دانشکده علوم پزشکی در سال 1370 با مساحت 2250 متر مربع تاسیس گردیده است. این دانشکده اکنون در رشته های مدیریت خدمات بهداشتی در مقطع کارشناسی ارشد، پرستاری و مامایی در مقطع کارشناسی، بهداشت مبارزه با بیماری ها و بهداشت خانواده در مقطع کاردانی در حال فعالیت است. در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 تعداد 371 دانشجو در این دانشکده در حال تحصیل می باشند. مرکز مهارت آموزشی بالینی پرستاری و مامایی با کامل ترین مجموعه تجهیزات تخصصی مورد استفاده دانشجویان قرار می گیرد. علاوه بر آن دانشکده دارای کتابخانه تخصصی، سایت کامپیوتری، دو سالن مطالعه مجزا برای برادران و خواهران و مرکز توسعه آموزش پزشکی (EDO) می باشد.

 رسالت
 توسعه علمي سرمايه هاي انساني جامعه، گسترش كمي و كيفي آموزش و پژهش، فراهم كردن بستر مناسب براي تحقيق، تلاش در جهت رشد و ارتقاء شايستگي هاي دانشجويان و هيات علمي، كمك به توسعه فرهنگ و اخلاق حرفه اي در علوم پزشكي

ديدگاه
ارتقاء جايگاه كشوري خود در بين دانشگاه هاي علوم پزشكي آزاد كشور طي 5 سال آينده، توسعه كمي و كيفي حوزه تحصيلات تكميلي در رشته هاي علوم پزشكي