رسالت:
رسالت دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، تربیت نیروی انسانی متعهد، کارآمد، آگاه و خلاق است که با کسب تجربیات و توانایی­ های حرفه ای وبهره مندی از دانش روز بتواند منطبق بر اصول علمی خدمات مراقبتی، آموزشی، حمایتی و توانبخشی را در بالاترین سطح استانداردها جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت ارائه نماید.
این دانشکده تلاش می­نماید که همزمان با فراهم کردن امکانات آموزشی در محیطی علمی و پویا، امکانات و تسهیلات لازم برای مطالعه و تحقیق در زمینه های مرتبط با رشته های پرستاری، مامایی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و بهداشت عمومی را جهت اساتید، کارکنان و دانشجویان فراهم سازد.
 
اهداف:
ارتقاء توانمندی علمی و عملی دانشجویان در زمینه­ های مراقبتی، آموزشی، حمایتی و توانبخشی
بازنگری مداوم فرآیندهای آموزش تئوری و بالینی با توجه به نیازهای جامعه و فراگیران
توسعه توانایی­ های اعضاء هیات علمی در زمینه ­های آموزشی، پژوهشی و بالینی در راستای افزایش کارآیی و اثربخشی آنان
پاسخگویی اعضاء هیات علمی و کارکنان به نیازهای بهداشتی-درمانی جامعه و تربیت نیروی انسانی با رویکرد پاسخگویی به نیازهای جامعه و آموزش همگانی
رشد و توسعه تحصیلات تکمیلی
تقویت سیستم ارزیابی و ارزشیابی در ابعاد آموزشی، پژوهشی و بالینی
توسعه فعالیت­ های فرهنگی به منظور بسترسازی فرهنگی، اعتقادی، سیاسی و اجتماعی دانشجویان، کارکنان و اعضاء هیات علمی
مشارکت و همکاری جهت انجام پژوهش در زمینه­ های مختلف
ایجاد مراکز تحقیقاتی به منظور رشد و توسعه تحقیقات و تولید دانش
 
توانمندی­ها و صلاحیت­های مورد انتظار دانش آموختگان:
توانایی برقراری ارتباط موثر حرفه ­ای
توانایی ارائه مراقبت­ های بیمارستانی و غیربیمارستانی مطابق با استانداردهای حرفه­ ای
توانایی آموزش (دانشجو، مددجو، خانواده و جامعه) مطابق با رویکردهای نوین آموزشی
توانایی تشخیص و پایش نیازهای مراقبتی مددجو
توانایی ارائه خدمات مشاوره­ای
توانایی اجرای اقدامات پیشگیرانه در سطوح مختلف
توانایی پیگیری مددجویان
توانایی تولید دانش و فناوری در حوزه پرستاری، مامایی، مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی و بهداشت عمومی
توانایی مدیریت خدمات در مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت