مریم خدیبی
بسمه تعالی
کارنامه علمی اجرایی
  1. اطلاعات فردی
نام و نام خانوادگی
مریم خدیبی
رتبه دانشگاهی
مربی
نشانی الکترونیکی
Maryam.khadibi@gmail.com
نشانی محل کار
شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده پرستاری
 
 
  1. سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی
آموزش داخلی- جراحی پرستاری
مقطع کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دانشگاه محل تحصیل
علوم پزشکی اصفهان
سال اخذ مدرک
1389
 
 
سایر دوره های گذرانده شده محل سال
گواهینامه دوره تبیین حکومت اسلامی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد 1390
گواهینامه دوره تضمین کیفیت در آموزش عالی با رویکرد آموزشی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد
 
1390
(1)IELTS  گواهینامه دوره دانشگاه آزاد واحد شهرکرد 1391
(2)IELTS  گواهینامه دوره دانشگاه آزاد واحد شهرکرد 1391
آشنایی با نرم افزار spss دانشگاه آزاد واحد شهرکرد 1395
آشنایی با نرم افزار End note دانشگاه آزاد واحد شهرکرد 1395
آشنایی با طراحی سوالات چند گزینه ای (MCQ) دانشگاه آزاد واحد شهرکرد 1395
اخلاق حرفه ای دانشگاه آزاد واحد شهرکرد 1395
 
 
  1. سوابق شغلی
سابقه آموزشی
سابقه آموزشی محل سال
تدریس دوره بهیاری آموزشگاه بهیاری بروجن 1380
تدریس و کارآموزی دروس داخلی- جراحی پرستاری دانشکده پرستاری- مامایی بروجن 1381
مربی کارآموزی و نظارت کارورزی دروس داخلی- جراحی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 1383
تدریس دروس داخلی- جراحی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 1390 تا اکنون
 
 
تالیفات
سوابق مکتوب عنوان مقطع مرتبط سال
مقاله ISI Effect of aromatherapy on the quality of sleep in ischemic heart disease patients hospitalized in intensive care units of heart hospitals of the Isfahan University of Medical Scences کارشناسی و کارشناسی ارشد 2010
ترجمه 1-کتاب کلیات اقدامات پرستاری
2-کتاب کلیات رویه های درمانی و مراقبتی در پرستاری
3-کتاب کلیات مراقبت های پرستاری مادر و نوزاد، اطفال و بزرگسال
کارشناسی و کارشناسی ارشد
کارشناسی و کارشناسی ارشد
 
کارشناسی و کارشناسی ارشد
1394
1395
 
1395
 
.. کتاب Disaster nursing  طبق نامه شماره 21095/87/ص/95 تاریخ 22/3/1395 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در حال ترجمه.است
همایش ها *
همایش ها تعداد عناوین توضیحات
همایش ملی 1
  1. الگوی نوین معلم، فراگیر: چگونه مهارت های دانشجوی پرستاری را ارتقاء دهیم؟
  2. فن TGT روشی کارآمد در آموزش بالینی پرستاری
پوستر
پوستر