پروین محمدی
باسمه تعالی
رزومه  علمی پژوهشی خانم پروین محمدی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شهرکرد
نام:پروین                          نام خانوادگی:محمدی                           متولد:1358
وضعیت تاهل:متاهل              تعداد فرزند:2مرتبه علمی:مربی    پایه:3
گروه:پرستاری                     دانشکده:پرستاری مامایی وبهداشت                 تاریخ استخدام: 1387
 
سوابق تحصیلی:
 
کشور محل تحصیل محل تحصیل سال اخذ مدرک
 •  
نام رشته
 •  
 •  
 •  
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 1.  
روان پرستاری
 •  
کارشناسی ارشد
 1.  
 •  
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 1.  
 •  
 •  
 •  
 1.  
 

 
سوابق آموزشی:
 
 •  
گروه تدریس سال تحصیلی مقطع تدریس محل تدریس
 1.  
 •  
 1. تا1387
 •  
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 
 1.  
 •  
1385 تاکنون
 •  
دانشگاه آزاد اسلامیواحد شهرکرد
 
 1.  
 •  
1389 تاکنون
 •  
دانشگاه آزاد اسلامیواحد شهرکرد
 
 1.  
 •  
1388 تاکنون
 •  
دانشگاه آزاد اسلامیواحد شهرکرد
 
 

سوابق اجرایی:
 
 •  
سمت اجرایی سال فعالیت
 •  
 1.  
مدیر گروه 1391 تا  1393
 •  
 1.  
رییس کارگروه
 1. تا  1393و 1396 تا کنون
 •  
 

سوابق پژوهشی:
تعداد مقالات چاپ شده: 2 علمی پژوهشی
 1. فراوانی اسیب شناسی روانی در معلمین مدارس ابتدایی شهرکرد،اصول بهداشت روان،شماره4، 1387، 280-273.
 2. پیش بینی بستری مجدد بیماران در بخش داخلی بیمارستان هاجر شهرکرد،مجله بالینی دانشکده پرستاری ومامایی شهرکرد،شماره3، 1393، 12-1.
 
 
تعداد طرحهای اجرایی: 1
 1. پیش بینی بستری مجدد بیماران در بخش داخلی بیمارستان هاجرشهرکرد
 
تالیف کتاب:
 1. کتاب روان شناسی عمومی – زن و خانواده
 
تعداد سخنرانی علمی: 4
 1. گزارش نویسی در پرستاری
 2. فرار ازمنزل
 3. چسبندگی در گروه درمانی
 4. بحران و روشهای مداخله در بحران

تعداد کارگاه های علمی پژوهشی شرکت کرده: 111 
 
  شركت در کارگاه اشنایی با اصول ترجمه
 
 
2 شركت در دوره چگونه ازیک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم
 
 
3 شركت در دوره اشنایی با شیوه های تولید وچاپ مقالات علمی در مجلات ISI
 
 
4 شركت در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با عنوان Scientific Writing  
5 شركت در دوره نضمین کیفیت در اموزش عالی با رویکرد اموزشی
 
 
6 شركت در دوره آشنايي با نرم افزار office  
7 شركت در دوره آشنايي با نرم افزار word  
8 شركت در دوره اشنایی با اصول و قواعد چاپ و ویرایش  
9 شركت در دوره مدیریت رفتار سازمانی  
10 شركت در دوره تبیین حکومت اسلامی  
11      شرکت در کارگاه end note
       
 
 
 

سوابق فرهنگی:
 1. عضو شورای فرهنگی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 2. استاد منتخب فرهنگی
 3. مشارکت دربرگزاری همایش قلبهای اسمانی
 4. حضور در طرح ضیافت اندیشه استادان
 5. شرکت در کارگاه اموزشی جنگ نرم و تاثیر رسانه های بیگانه
 6. شرکت در دوره تبیین حکومت اسلامی
 7. شرکت در مسابقات قران وعترت
 8. شرکت در کارگاه آموزشی نقد شیطان گرایی وهابیت و بهائیت
 9. شرکت در مسابقه کتابخوانی با موضوع نماز
 10. شرکت در کارگاه آموزشی توجیه امتیازات فرهنگی آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی
 11. شرکت در کلاسهای اردوی منتخبین فرهنگی مشهد
 12. شرکت در کارگاه آموزشی نقد عرفان های نو ظهور
 13. شرکت در کرسی ازاداندیشی انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی