شیرین میرزائیان
نام و نام خانوادگی: شیرین میرزائیان
مرتبه علمی: مربی
سوابق تحصیلی:
  • دارای مدرک کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد(تاریخ فارغ التحصیلی1379)
  • مدرک کارشناسی ارشد(داخلی- جراحی) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران(تاریخ فارغ التحصیلی 1388)
سوابق علمی- آموزشی:
  • مربی بالینی پرستاری از سال 1383 لغایت 1389
  •  عضو هیئت علمی تمام وقت گروه پرستاری از سال 1389 تاکنون
  • مدیر گروه پرستاری از اول مرداد ماه 1393
سوابق پژوهشی:
  • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تاثیر آموزش عوارض سوء مصرف دارویی بر آگاهسی و نگرش مربوط به داروها در دانشجویان غیر پزشکی
  • مجری طرح پژوهشی با عنوان پیش بینی بستری مجدد بیماران بخش داخلی بیمارستان هاجر شهرکرد بر اساس شاخصLACE
  • مقاله علمی پژوهشی با عنوان پیش بینی بستری مجدد بیماران بخش داخلی بیمارستان هاجر شهرکرد بر اساس شاخصLACE چاپ شده درمجله بالینی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،  تابستان 1393
  • مقاله بررسی تاثیر آموزش عوارض سوء مصرف دارو بر آگاهسی و نگرش دانشجویان غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد در سال 1393(در حال چاپ)
  • مجری طرح پژوهشی در حال انجام با عنوان بررسی مقایسه ای ابزار ایرانی اجتماعی شدن حرفه پرستاری با ابزار تویت در فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی و آزاد شاغل در تهران و شهرکرد
سایر موارد:
دارای گواهی های پایانی دوره های آموزشی برگزار شده جهت کارمندان و اعضاء هیئت علمی