درباره دانشکده

دانشکده علوم پزشکی در سال 1370 با مساحت 2250 متر مربع تاسیس گردیده است. این دانشکده اکنون در رشته های مدیریت خدمات بهداشتی در مقطع کارشناسی ارشد، پرستاری و مامایی در مقطع کارشناسی،  بهداشت مبارزه با بیماری ها و بهداشت خانواده در مقطع  کاردانی در حال فعالیت است. در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 تعداد  371 دانشجو در حال تحصیل می باشند. دانشکده علوم پزشکی دارای 10 کلاس بوده که تمامی کلاس ها مجهز به دیتا پروژکتور و رایانه  می باشد. Skill Lab دانشکده با کاملترین مجموعه تجهیزات تخصصی مورد استفاده دانشجویان دانشکده قرار می گیرد.علاوه بر آن دانشکده دارای کتابخانه تخصصی، سایت کامپیوتری، دو سالن مطالعه مجزا برای برادران و خواهران و مرکز توسعه آموزش پزشکی (EDO) می باشد.
 
 
آمار منابع موجود دانشکده علوم پزشکی در کتابخانه
تعداد عناوین کتاب فارسی
 
تعداد عناوین کتاب
لاتین
تعداد
جلد
کتاب فارسی
تعداد
جلد
کتاب
لاتین
تعداد عناوین نشریات
فارسی
تعداد عناوین نشریات لاتین تعداد پایگاههای جستجوی مقالات فارسی تعداد پایگاههای جستجوی مقالات لاتین
7390 860 27500 2900 32 46 2 8