درباره دانشکده
بسمه تعالی
 
دانشکده علوم پزشکی در سال 1370 با مساحت 2250 متر مربع تاسیس گردیده است. این دانشکده اکنون در رشته های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در مقطع کارشناسی ارشد، پرستاری و مامایی در مقطع کارشناسی، بهداشت عمومی گرایش های مبارزه با بیماری ها و بهداشت خانواده در مقطع کاردانی در حال فعالیت است. در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 تعداد 360 دانشجو در این دانشکده در حال تحصیل می باشند. مرکز مهارت آموزشی بالینی پرستاری و مامایی با کامل ترین مجموعه تجهیزات تخصصی مورد استفاده دانشجویان قرار می گیرد. علاوه بر آن دانشکده دارای کتابخانه تخصصی، سایت کامپیوتری، سه سالن مطالعه مجزا برای برادران، خواهران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مرکز توسعه آموزش پزشکی (EDO) می باشد.
 
 
آمار منابع موجود دانشکده علوم پزشکی در کتابخانه
تعداد عناوین کتاب فارسی
 
تعداد عناوین کتاب
لاتین
تعداد
جلد
کتاب فارسی
تعداد
جلد
کتاب
لاتین
تعداد عناوین نشریات
فارسی
تعداد عناوین نشریات لاتین تعداد پایگاههای جستجوی مقالات فارسی تعداد پایگاههای جستجوی مقالات لاتین
7390 860 31500 2900 48 55 2 8