گروه مامائی
مدیر گروه مامایی

نام و نام خانوادگی :  سرکار خانم معصومه دلارام
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

آدرس الکترونیکی: 
masoumehdelaram@yahoo.com
 
ليست اعضاء هيات علمي ( گروه مامايي)
  1. سرکار خانم معصومه دلارام
  2. سركار خانم لاله رستاك
  3. سركار خانم ليلا گودرزي
  4. سركار خانم نسرين بابادائي
  5.  سرکار خانم عصمت دهقانی چرمهینی
 
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات مرتبه علمی آدرس الکترونیکی
1 معصومه دلارام کارشناسی ارشد استادیار masoumehdelaram@yahoo.com
2 لاله رستاک کارشناسی ارشد مربی Rastak79@yahoo.com
3 لیلا گودرزی کارشناسی ارشد مربی L_godarzi@yahoo.com
5 نسرين بابادائي کارشناسی ارشد مربی  samani_nasrin@yahoo.com
6 عصمت دهقانی چرمهینی کارشناسی ارشد مربی Dehghani_1361@yahoo.com
 


برنامه درسی مامایی نیم سال اول تحصیلی 98-97